نام کتاب: Animal Architecture نویسنده: Mike Hansell, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 9780198507529, 0198507526, فرمت: PDF تعداد صفحه: 335 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press

نام کتاب: Architecture, Animal, Human The Asymmetrical Condition نویسنده: Cather Ingraham, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 0415701066, 9780415701068, 9780203799604, فرمت: PDF تعداد صفحه: 376 حجم کتاب: 25 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Routledge

نام کتاب: Built By Animals - The Natural History Of Animal Architecture نویسنده: Mike Hansell, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 0199205574, 9780199205578, 0199205566, 9780199205561, 9781435617254, فرمت: PDF تعداد صفحه: 277 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press

نام کتاب: Animal Architects - Building And The Evolution Of Intelligence نویسنده: Carol Grant Gould, James L Gould, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 0465028381, فرمت: PDF تعداد صفحه: 337 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Basic Books