نام کتاب: Scientific Autobiography (Oppositions Books) نویسنده: Aldo Rossi, ویرایش: 1 سال انتشار: 1982 کد ISBN کتاب: 0262181045, 9780262181044, 9780262680417, 0262680416, فرمت: PDF تعداد صفحه: 128 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: The MIT Press

نام کتاب: معماری شهر - The Architecture of the City نویسنده: Aldo Rossi, ویرایش: 1 سال انتشار: 1984 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 202 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: The MIT Press