نام کتاب: Bernard Tschumi & Zenith de Rouen - Source Books in Architecture 3 نویسنده: Todd Gannon, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 160 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: Bernard Tschumi نویسنده: K. Michael Hays, Giovanni Damiani, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 0500284601,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 177 حجم کتاب: 270 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Thames & Hudson