نام کتاب: Carlo Scarpa نویسنده: Sergio Los, Klaus Frahm, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 172 حجم کتاب: 40 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: TASCHEN

نام کتاب: Carlo Scarpa - Architecture In Details نویسنده: Bianca Albertini, Alessandra Bagnoli, ویرایش: 1 سال انتشار: 1988 کد ISBN کتاب: 9780262011075,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 240 حجم کتاب: 111 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: The MIT Press

نام کتاب: Carlo Scarpa Architect - Intervening With History نویسنده: Mildred Friedman, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: 9781580930352,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 252 حجم کتاب: 73 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Monacelli Press