نام کتاب: Visual Catalog - Greg Lynn’s Studio - At The University Of Applied Arts Vienna نویسنده: Greg Lynn, Brennan Buck, Kristy Balliet, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9783211991923, 3211991921,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 173 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Calculus-based form - an interview with Greg Lynn نویسنده: Ingeborg M Rocker, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 8 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Folds, Bodies & Blobs - Collected Essays نویسنده: Greg Lynn, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: 2873170689, فرمت: PDF تعداد صفحه: 240 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: La Lettre Volee