نام کتاب: Hassan Fathy نویسنده: Ismail Serageldin, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 105 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Alexanderia

نام کتاب: Hassan Fathy And Continuity In Islamic Arts And Architecture - The Birth Of A New Modern نویسنده: Ahmad Hamid, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9774163419, 9789774163418,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 224 حجم کتاب: 82 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: The American University in Cairo Press