نام کتاب: Kengo Kuma Selected Works نویسنده: Botond Bognar, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 209 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: Material Immaterial - The New Work of Kengo Kuma نویسنده: Peter Lord and Duncan Templeton, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 256 حجم کتاب: 33 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Architectural Press