نام کتاب: Kenzo Tange - Makers Of Contemporary Architecture نویسنده: Robin Boyd, ویرایش: 1 سال انتشار: 1962 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 124 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: George Braziller

نام کتاب: Kenzo Tange And The Metabolist Movement - Urban Utopias Of Modern Japan نویسنده: Zhongjie Lin, Kenzō Tange, Kenzo Tange, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 0203860306, 9780203860304, 9780415776592, 0415776597, 9780415776608, 0415776600,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 270 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge