نام کتاب: Dk Life Stories Leonardo Da Vinci نویسنده: DK Publishing, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9781465490643, 9781465490650, فرمت: PDF تعداد صفحه: 128 حجم کتاب: 28 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: DK Publishing

نام کتاب: Leonardo Da Vinci (New Horizons) نویسنده: Alexandro Vezzosi, ویرایش: 1 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: 050030081X, 9780500300817, فرمت: PDF تعداد صفحه: 163 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Thames & Hudson

نام کتاب: Nexus Network Journal - Leonardo Da Vinci - Architecture And Mathematics نویسنده: Sylvie Duvernoy, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 9783764387273, 9783764387280, فرمت: PDF تعداد صفحه: 204 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Birkhauser

نام کتاب: The Inventions Of Leonardo Da Vinci نویسنده: Gibbs-Smith Ch., ویرایش: 1 سال انتشار: 1978 کد ISBN کتاب: 0714818135, فرمت: PDF تعداد صفحه: 116 حجم کتاب: 71 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Phaidon Press