نام کتاب: Paul Rudolph the Florida Houses نویسنده: Christopher Domin, Joseph King, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 241 حجم کتاب: 50 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: Paul Rudolph - Inspiration & Process In Architecture نویسنده: Eugenia Bell, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9781616898656, 9781616898885,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 146 حجم کتاب: 129 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Moleskine Books