نام کتاب: From Aalto to Zumthor Furniture by Architects نویسنده: Petra Hesse, Gabrielle Lueg, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 160 حجم کتاب: 127 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Walther König

نام کتاب: Peter Zumthor Works - Buildings Projects نویسنده: Princeton Arch Staff, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: 1568981430, 9781568981437,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 275 حجم کتاب: 51 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Lars Muller

نام کتاب: Atmospheres - Peter Zumthor نویسنده: Peter Zumthor, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 75 حجم کتاب: 74 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Birkhauser