نام کتاب: Toyo Ito 1986-1995 نویسنده: ویرایش: 1 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 177 حجم کتاب: 93 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: El Croquis

نام کتاب: Toyo Ito - Forces of Nature نویسنده: Jessie Turnbull, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 145 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton Architectural Press