نام کتاب: Prison, Architecture And Humans نویسنده: Berit Johnsen, Francesca Giofrè, Elisabeth Fransson, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 8202529670, 9788202529673, فرمت: PDF تعداد صفحه: 349 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cappelen Damm Akademisk / Noasp

نام کتاب: Prison Architecture نویسنده: Leslie Fairweather, Sean Mcconville, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: 0750642122, 9780750642125, فرمت: PDF تعداد صفحه: 184 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge