نام کتاب: Eisenman Architects - University of Phoenix Stadium for the Arizona Cardinals نویسنده: Todd Gannon, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 160 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: University Architecture نویسنده: Chan Li, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 288 حجم کتاب: 69 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: LST Publishing House

نام کتاب: University Planning and Architecture - The Search for Perfection نویسنده: Jonathan Coulson, Paul Roberts, Isabelle Taylor, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 272 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Building Better Universities. Strategies - Spaces - Technologies نویسنده: Jos Boys, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: B00PK5JQ82, فرمت: PDF تعداد صفحه: 258 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Redbrick - A Social And Architectural History Of Britain’S Civic Universities نویسنده: Whyte, William Hadden, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 9780198716129, 0198716125, 9780198790341, 0198790341, فرمت: PDF تعداد صفحه: 389 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press

نام کتاب: Stanford University; The Campus Guide نویسنده: Neuman, Turner Joncas, ویرایش: 2 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 9781568981697, 1568981694, فرمت: PDF تعداد صفحه: 200 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: The University Of Iowa Guide To Campus Architecture نویسنده: John Beldon Scott, Rodney P. Lehnertz, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 0877459908, 9780877459903, فرمت: PDF تعداد صفحه: 310 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: University Of Iowa Press

نام کتاب: University Builders نویسنده: Martin Pearce, ویرایش: 1 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: 0471988340, 9780471988342, فرمت: PDF تعداد صفحه: 224 حجم کتاب: 38 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Academy Press

نام کتاب: Unsw Campus - A Guide To Its Architecture, Landscape And Public Art نویسنده: D Luscombe, ویرایش: 1 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: 0868405167, 9780868405162, فرمت: PDF تعداد صفحه: 35 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: University of New South Wales Press

نام کتاب: Living On Campus - An Architectural History Of The American Dormitory نویسنده: Carla Yanni, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 1517904552, 9781517904555,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 288 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: University of Minnesota Press