نام کتاب: Building Smart Cities - Analytics, ICT, and Design Thinking نویسنده: Stimmel, Carol L, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 268 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Computational Design Thinking - Computation Design Thinking نویسنده: Achim Menges, ‎ Sean Ahlquist, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 224 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Design Thinking for Interiors - Inquiry, Experience, Impact نویسنده: Portillo, Margaret; Dohr, Joy Hook, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 319 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Solving Problems with Design Thinking - Ten Stories of What Works نویسنده: Jeanne Liedtka, Andrew King, Kevin Bennett, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 232 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Columbia University Press

نام کتاب: Data Visualization For Design Thinking - Applied Mapping نویسنده: Winifred E. Newman, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1138958352, 9781138958357, 1317339614, 9781317339618, فرمت: PDF تعداد صفحه: 300 حجم کتاب: 258 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge

نام کتاب: Design Things (Design Thinking, Design Theory) نویسنده: Thomas Binder, Giorgio De De Michelis, Pelle Ehn, Giulio Jacucci, Per Linde, Ina Wagner, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 0262016273, 9780262016278, فرمت: PDF تعداد صفحه: 257 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: The MIT Press

نام کتاب: Design Thinking For Dummies نویسنده: Muller-Roterberg, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9781119594123, 9781119593928, 9781119593959, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 304 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: For Dummies

نام کتاب: Design Thinking Research - Investigating Design Team Performance نویسنده: Christoph Meinel, Larry Leifer, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9783030289591, 9783030289607, فرمت: PDF تعداد صفحه: 310 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: This Is Service Design Thinking - Basics, Tools, Cases نویسنده: Mark Stickdorn, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 906369279X, 9789063692797, فرمت: PDF تعداد صفحه: 380 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: BIS

نام کتاب: Analysing Design Thinking - Studies of Cross-Cultural Co-Creation نویسنده: Bo Christensen, Linden J. Ball, Kim Halskov, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 600 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge