نام کتاب: Inside Rhinoceros 5 نویسنده: Ron K.C. Cheng, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 656 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Cengage Learning

نام کتاب: Grasshopper - Visual Scripting for Rhinoceros 3D نویسنده: David Bachman, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 288 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Industrial Press