نام کتاب: Geographies Of Urban Sound نویسنده: Torsten Wissmann, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 1409462196, 9781409462194, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 278 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge

نام کتاب: Sir Peter Hall - Pioneer In Regional Planning, Transport And Urban Geography نویسنده: Richard D. Knowles, Celine Rozenblat, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 9783319280547, 9783319280561, فرمت: PDF تعداد صفحه: 144 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Urban Geography - A Global Perspective, Third ویرایش نویسنده: Michael Pacione, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 9780203881927, 9780415462013, 9780415462020, 0203881923, 0415462010, 0415462029, فرمت: PDF تعداد صفحه: 745 حجم کتاب: 102 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Urban Social Geography - An Introduction نویسنده: Paul Knox, Steven Pinch, ویرایش: 6 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 0273717634, 9780273717638, 9781405874199, 1405874198, فرمت: PDF تعداد صفحه: 393 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Cinematic Urban Geographies نویسنده: François Penz, Richard Koeck, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9781137460844, 1137460849, 9781137468307,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 356 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Palgrave Macmillan

نام کتاب: Handbook Of Urban Geography نویسنده: Ronald Van Kempen, Tim Schwanen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 1785364596, 9781785364594,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 512 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Edward Elgar Publishing

نام کتاب: An Urban Geography Of The Roman World, 100 Bc To Ad 300 نویسنده: J. W. Hanson, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 178491472X, 9781784914721,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 826 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Archaeopress Archaeology

نام کتاب: Urbanization - An Introduction To Urban Geography نویسنده: Paul Knox, Linda Mccarthy, ویرایش: 3 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 0321736435, 9780321736437,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 480 حجم کتاب: 41 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Pearson

نام کتاب: Interplaces - An Economic Geography Of The Inter-Urban And International Economies نویسنده: Nicholas A. Phelps, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 2016962082, 9780199668229,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 380 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Oxford University Press