نویسنده:

P. Aarne Vesilind

درباره P. Aarne Vesilind

نایجل کراس (متولد 1942) یک آکادمیک بریتانیایی، محقق و مدرس طراحی، استاد بازنشسته مطالعات طراحی در دانشگاه آزاد انگلستان است، جایی که او مسئول توسعه اولین دوره های آموزش از راه دور در طراحی در اوایل دهه 1970 بود. او سردبیر مجله Design Studies از زمان آغاز به کار آن در سال 1979 بود و اکنون سردبیر بازنشسته است. کراس به شفاف سازی و توسعه مفهوم تفکر طراحی (یا "راه های طراحی شناختی") مرتبط با توسعه طراحی به عنوان یک رشته دانشگاهی کمک کرد. او یکی از افراد کلیدی انجمن تحقیقات طراحی است.

Nigel Cross (born 1942) is a British academic, a design researcher and educator, Emeritus Professor of Design Studies at The Open University, United Kingdom, where he was responsible for developing the first distance-learning courses in design in the early 1970s. He was an editor of the journal Design Studies since its inception in 1979 and is now Emeritus Editor in Chief. Cross helped clarify and develop the concept of design thinking (or "designerly ways of knowing") related to the development of design as an academic discipline. He is one of the key people of the Design Research Society.

کتاب‌های نویسنده: P. Aarne Vesilind

نام کتاب: Introduction to Environmental Engineering نویسنده: P. Aarne Vesilind, Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, ویرایش: 3 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 628 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning

نام کتاب: Environmental Pollution And Control نویسنده: P. Aarne Vesilind, J. Jeffrey Peirce, Ruth Weiner, ویرایش: 4 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: 0750698993, 9780750698993, 9780585244518, فرمت: PDF تعداد صفحه: 409 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Butterworth-Heinemann