درباره Paul

نایجل کراس (متولد 1942) یک آکادمیک بریتانیایی، محقق و مدرس طراحی، استاد بازنشسته مطالعات طراحی در دانشگاه آزاد انگلستان است، جایی که او مسئول توسعه اولین دوره های آموزش از راه دور در طراحی در اوایل دهه 1970 بود. او سردبیر مجله Design Studies از زمان آغاز به کار آن در سال 1979 بود و اکنون سردبیر بازنشسته است. کراس به شفاف سازی و توسعه مفهوم تفکر طراحی (یا "راه های طراحی شناختی") مرتبط با توسعه طراحی به عنوان یک رشته دانشگاهی کمک کرد. او یکی از افراد کلیدی انجمن تحقیقات طراحی است.

Nigel Cross (born 1942) is a British academic, a design researcher and educator, Emeritus Professor of Design Studies at The Open University, United Kingdom, where he was responsible for developing the first distance-learning courses in design in the early 1970s. He was an editor of the journal Design Studies since its inception in 1979 and is now Emeritus Editor in Chief. Cross helped clarify and develop the concept of design thinking (or "designerly ways of knowing") related to the development of design as an academic discipline. He is one of the key people of the Design Research Society.

کتاب‌های نویسنده: Paul

نام کتاب: Construction Detailing for Landscape and Garden Design - Surfaces, Steps and Margins نویسنده: Hensey, Paul, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 248 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Sustainable Luxury - The New Singapore House, Solutions for a Livable Future نویسنده: Paul, Kawana, Masano; McGillick, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 224 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Tuttle Publishing

نام کتاب: Thoughts on Design نویسنده: Paul, Bierut, Michael; Rand, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 95 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Chronicle Books

نام کتاب: Building A Successful Construction Company - The Practical Guide نویسنده: Paul, Netscher, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 9781500680008, 1500680001, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 249 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: CreateSpace

نام کتاب: London’S Royal Parks نویسنده: Paul, Rabbitts, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 9780747813705, 0747813701, 9780747814726, 9780747814719, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 96 حجم کتاب: 41 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Shire Publications

نام کتاب: Machine Learning - An Applied Mathematics Introduction نویسنده: Paul, Paul Wilmott, Wilmott, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9781916081604, 1916081606, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 226 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Panda Ohana

نام کتاب: An Introduction To Rural Settlement Planning نویسنده: Paul, Cloke Paul, Cloke, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9780415714471, 0415714478, 9780415714488, 0415714486, 9781134693306, 1134693303, 9781134693375, 1134693370, 9781134693443, 1134693443, 9781315882635, 1315882639, فرمت: PDF تعداد صفحه: 399 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Routledge