نام کتاب: Combustion - From Basics To Applications نویسنده: Maximilian Lackner, Franz Winter, Árpád B. Palotás, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9783527333769, 9783527667185, 3527333762, فرمت: PDF تعداد صفحه: 288 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Handbook Of Combustion (5 Volumes Set) نویسنده: Maximilian Lackner, Franz Winter, Avinash K. Agarwal, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 3527324496, 9783527324491, فرمت: PDF تعداد صفحه: 3168 حجم کتاب: 311 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley