نام کتاب: Basic Principles And Calculations In Chemical Engineering نویسنده: David M. Himmelblau, James B. Riggs, ویرایش: 8 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9780132346603, 0132346605, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 768 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Chemical Engineering For Non-Chemical Engineers نویسنده: Hipple, Jack, Jack Hipple, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9781119169581, 1119169585, 9781119309635, 1119309638, 9781119369196, 1119369193, فرمت: PDF تعداد صفحه: 394 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Basic Principles And Calculations In Chemical Engineering نویسنده: David M. Himmelblau, James B. Riggs, ویرایش: 7 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 0131406345, 9780131406346, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1072 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Prentice Hall