نام کتاب: Building The Skyline - The Birth And Growth Of Manhattan’S Skyscrapers نویسنده: Barr, Jason M, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 0199344361, 9780199344369, فرمت: PDF تعداد صفحه: 456 حجم کتاب: 20 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press

نام کتاب: Tall - The Design And Construction Of High-Rise Architecture نویسنده: Marriage Guy, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9781138350748, 1138350745, 9781138350762, 1138350761, فرمت: PDF تعداد صفحه: 349 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: How to Read Skyscrapers - A Crash Course in High-Rise Architecture نویسنده: Edward Denison, Nick Beech, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 256 حجم کتاب: 41 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Universe Publishing

نام کتاب: Impossible Heights - Skyscrapers Flight and the Master Builder نویسنده: Adnan Morshed, ویرایش: 3 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 296 حجم کتاب: 30 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: University of Minnesota Press