نام کتاب: Surveying نویسنده: A. M. Chandra, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 338 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: New Age International

نام کتاب: Surveying Instruments and Technology نویسنده: Leonid Nadolinets, Eugene Levin, Daulet Akhmedov, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 252 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Surveying Fundamentals and Practices نویسنده: Jerry A. Nathanson M.S. P.E., Michael Lanzafama P.E. P.L.S. P.P., Philip Kissam Late Professor Emeritus ), ویرایش: 6 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 360 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Advanced Remote Sensing - Terrestrial Information Extraction And Applications نویسنده: Shunlin Liang, Jindi Wang, Xiaowen Li, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9780123859556, فرمت: PDF تعداد صفحه: 821 حجم کتاب: 61 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Advanced Remote Sensing Technology For Tsunami Modelling And Forecasting نویسنده: Maged Marghany, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9780815386391, 0815386397, 9781351175524, 1351175521, 9781351175531, 135117553X, فرمت: PDF تعداد صفحه: 302 حجم کتاب: 42 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Fundamentals of Surveying نویسنده: Sitesh Kumar Roy, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 611 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: ADVANCED SURVEYING نویسنده: R. P. RATHALIYA, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: B07MHLLQCS, فرمت: PDF تعداد صفحه: 504 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: ATUL Prakashin

نام کتاب: Applied Gis And Spatial Analysis نویسنده: John Stillwell, Graham Clarke, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 9780470844090, 0470844094, فرمت: PDF تعداد صفحه: 402 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Advanced Surveying - Total Station, Gps, Gis And Remote Sensing نویسنده: Satheesh Gopi, N. Madhu, R. Sathikuma, ویرایش: 2 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9789352860722, فرمت: PDF تعداد صفحه: 489 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Advanced Surveying نویسنده: R.B.KHASIYA, A. T. MOTIANI, ویرایش: 5 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: B07RFCLNC5, فرمت: PDF تعداد صفحه: 586 حجم کتاب: 71 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: MAHAJAN PUBLISHING HOUSE