دانلود کتاب مهندسی برق

کتاب مهندسی برق

نام کتاب: Alternative Energy Sources نویسنده: Efstathios E Stathis Michaelides, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9783642209512, 3642209513, فرمت: PDF تعداد صفحه: 462 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Pyrolysis Of Biomass For Fuels And Chemicals نویسنده: Akwasi A. Boateng, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 012818213X, 9780128182130, فرمت: PDF تعداد صفحه: 296 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Management Communication - Principles And Practice نویسنده: Michael Hattersley, ویرایش: 3 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 0071259260, 9780071259262, فرمت: PDF تعداد صفحه: 288 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Power System Dynamics With Computer-Based Modeling And Analysis نویسنده: Yoshihide Hase, Kazuyuki Kameda, Tanuj Khandelwal, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1119487455, 9781119487456, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1090 حجم کتاب: 63 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Signals And Systems Using Matlab نویسنده: Luis F. Chaparro, Aydin Akan, ویرایش: 3 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9780128142042, فرمت: PDF تعداد صفحه: 820 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Digital Electronics Demystified نویسنده: M. Predko, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 0071471243, فرمت: PDF تعداد صفحه: 386 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Understanding Renewable Energy Systems نویسنده: Volker Quaschning, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 9781844071289, 1844071286, فرمت: PDF تعداد صفحه: 289 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Earthscan

نام کتاب: Insulation Of High-Voltage Equipment نویسنده: Vasily Y. Ushakov, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: 9783540207290;9783662079188, فرمت: PDF تعداد صفحه: 421 حجم کتاب: 47 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer

نام کتاب: Introduction To Probability نویسنده: Joseph K. Blitzstein, Jessica Hwang, ویرایش: 2 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9781138369917, 1138369918, فرمت: PDF تعداد صفحه: 619 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Network Management نویسنده: Mani Subramanian, ویرایش: 2 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 8131727599, 9788131727591, فرمت: PDF تعداد صفحه: 724 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson