نام کتاب: Digital Control And State Variable Methods - Conventional And Intelligent Control Systems نویسنده: M Gopal, ویرایش: 4 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9780071333276, 0071333274, فرمت: PDF تعداد صفحه: 924 حجم کتاب: 25 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Introduction To Digital Systems Design نویسنده: Giuliano Donzellini, Luca Oneto, Domenico Ponta, Davide Anguita, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9783319928043, 331992804X, فرمت: PDF تعداد صفحه: 536 حجم کتاب: 42 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Introduction To Linear Control Systems نویسنده: Yazdan Bavafa-Toosi, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 0128127481, 9780128127483, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1008 حجم کتاب: 37 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press