نام کتاب: Architecture-Independent Programming For Wireless Sensor Networks نویسنده: Amol B. Bakshi, V. K Prasanna Kumar, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 9780471778899, 9780470289297, 0470289295, 9780470289303, 0470289309, 9781281381583, 1281381586, 9786611381585, 6611381589, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 187 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Iot Technologies In Smart-Cities - From Sensors To Big Data, Security And Trust (Control, Robotics And Sensors) نویسنده: Fadi Al-Turjman, Muhammad Imran, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1785618695, 9781785618697, فرمت: PDF تعداد صفحه: 264 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: The Institution of Engineering and Technology

نام کتاب: Smart Sensor Systems - Emerging Technologies And Applications نویسنده: Pedram Afshar, Kofi A. A. Makinwa, Meijer Gerard C. M. Meijer, Michiel A. P Pertijs, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 9780470686003, 9781118703175, 0470686006, 9781118701522, 1118701526, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 304 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley