نام کتاب: Advanced Home Wiring - Dc Circuits, Transfer Switches, Panel Upgrades, Circuit Maps نویسنده: Black, ویرایش: 4 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9781627885638, 1627885633, فرمت: PDF تعداد صفحه: 131 حجم کتاب: 39 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Cool Springs Press

نام کتاب: Delmar’S Standard Textbook Of Electricity نویسنده: Delmar انتشاراتs., Stephen L Herman, ویرایش: 5 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9781111539153, 1111539154, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1153 حجم کتاب: 61 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Langara College

نام کتاب: Electronic Devices - Conventional Current Version نویسنده: Thomas L. Floyd, ویرایش: 10 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9780134414447, 0134414446, فرمت: PDF تعداد صفحه: 956 حجم کتاب: 92 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Electronic Devices And Circuits نویسنده: S. Salivahanan, K Venkata Rao, K Rama Sudha, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9789339213855, 9339213858, فرمت: PDF تعداد صفحه: 394 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Electrical Installation Work نویسنده: Brian Scaddan, ویرایش: 9 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 0367023342, 9780367023348, فرمت: PDF تعداد صفحه: 332 حجم کتاب: 39 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge

نام کتاب: High Voltage Electricity Installations A Planning Perspective نویسنده: Stephen Andrew Jay, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 047003016X, 9780470710852, فرمت: PDF تعداد صفحه: 330 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Led Lighting For Urban Agriculture نویسنده: Kazuhiro Fujiwara, Toyoki Kozai, Erik S Runkle, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9789811018466, 9789811018480, 9789811094606, 9811094608, فرمت: PDF تعداد صفحه: 454 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer

نام کتاب: Lamps And Lighting نویسنده: Jeremy Myerson, Sylvia Katz, ویرایش: 1 سال انتشار: 1990 کد ISBN کتاب: 9781468466614, 9781468466591, فرمت: PDF تعداد صفحه: 74 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Practical Lighting Design With Leds نویسنده: Carol Lenk, Ron Lenk, ویرایش: 2 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1119165318, 9781119165316, 9781119165323, 1119165326, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 304 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Wiley

نام کتاب: Practical Lighting Design With Leds نویسنده: Carol Lenk, Ron Lenk, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 0470612797, 9780470612798, فرمت: PDF تعداد صفحه: 259 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley