نام کتاب: Smart Textiles - Wearable Nanotechnology نویسنده: Nazire D. Yilmaz, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 402 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Digital Fundamentals Global ویرایش نویسنده: Thomas L. Floyd, ویرایش: 11 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 9780132737968, فرمت: PDF تعداد صفحه: 912 حجم کتاب: 56 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Pearson