نام کتاب: Digital Logic and Microprocessor Design With VHDL نویسنده: Enoch O. Hwang, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 588 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Cengage Learning

نام کتاب: Advanced Digital Logic Design Using Vhdl, State Machines, And Synthesis For Fpga’S نویسنده: Sunggu Lee, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 0534466028, 9780534466022, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 500 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning

نام کتاب: Digital Electronics, Volume 1 - Combinational Logic Circuits نویسنده: Tertulien Ndjountche, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 1848219849, 9781848219847, 1151151211, فرمت: PDF تعداد صفحه: 276 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Digital Logic And Computer Design نویسنده: M. Morris Mano., ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9789332586048, 9332586047, فرمت: PDF تعداد صفحه: 558 حجم کتاب: 34 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Digital Logic Design نویسنده: Brian Holdsworth, Clive Woods, ویرایش: 4 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: 9780750645829, 0750645822, فرمت: PDF تعداد صفحه: 529 حجم کتاب: 25 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Newnes

نام کتاب: Digital Electronics, Volume 2 - Sequential And Arithmetic Logic Circuits نویسنده: Tertulien Ndjountche, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 1119329779, 9781119329770, فرمت: PDF تعداد صفحه: 330 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Digital Logic Circuit Analysis And Design نویسنده: Victor P. Nelson, H. Troy Nagle, Bill D. Carroll, David Irwin, ویرایش: 1 سال انتشار: 1995 کد ISBN کتاب: 0134638948, 9780134638942, فرمت: PDF تعداد صفحه: 866 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Digital Principles And Logic Design نویسنده: Arijit Saha, Nilotpal Manna, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 9781934015032, فرمت: PDF تعداد صفحه: 480 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Jones & Bartlett Learning

نام کتاب: Fundamentals Of Digital Logic And Microcontrollers نویسنده: M. Rafiquzzaman, ویرایش: 6 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 1118855795, 9781118855799, فرمت: PDF تعداد صفحه: 512 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Fundamentals Of Digital Logic With Verilog Design نویسنده: Stephen Brown, Zvonko Vranesic, ویرایش: 3 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 0073380547, 9780073380544, فرمت: PDF تعداد صفحه: 864 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill