نام کتاب: Numerical Methods For Engineers And Scientists Using Matlab نویسنده: Ramin S. Esfandiari, ویرایش: 2 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 494 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Numerical Methods - Fundamentals And Applications نویسنده: Rajesh Kumar Gupta, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 1108716008, 9781108716000, فرمت: PDF تعداد صفحه: 824 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press