نام کتاب: Prealgebra & Introductory Algebra نویسنده: Julie Miller, Molly O’Neill, Nancy Hyde, Molly O'Neill, ویرایش: 2 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1260570045, 9781260570045, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1265 حجم کتاب: 122 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Linear Algebra Coding With Python - Python’s Application For Linear Algebra نویسنده: Son Hyun-Seok, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: B08CT47RL3, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 309 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: