نام کتاب: Matrix Differential Calculus With Applications In Statistics And Econometrics نویسنده: Jan R. Magnus, Heinz Neudecker, Heinz Neudeckery, ویرایش: 3 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 1119541204, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 504 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley