نام کتاب: Time Series Forecasting With R A Beginner’S Guide نویسنده: Dr.Arunachalam Rajagopal, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: B0834H9CSZ, فرمت: PDF تعداد صفحه: 93 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: