نام کتاب: Aircraft Structures For Engineering Students نویسنده: T.H.G. Megson, ویرایش: 3 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: 9780340705889, 0340705884, فرمت: PDF تعداد صفحه: 610 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Introduction To Aircraft Structural Analysis نویسنده: Megson, Thomas H G, ویرایش: 3 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9780081020760, 0081020767, 9780080982014, فرمت: PDF تعداد صفحه: 743 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Structural Analysis - With Applications To Aerospace Structures نویسنده: O A Bauchau, J I Craig, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 9048125162, 9789048125166, فرمت: PDF تعداد صفحه: 943 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Tooling For Composite Aerospace Structures - Manufacturing And Applications نویسنده: Zeaid Hasan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 0128199571, 9780128199572, فرمت: PDF تعداد صفحه: 296 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann