نام کتاب: Aircraft Engine Design نویسنده: Jack D. Mattingly, William H. Heiser, David T. Pratt, ویرایش: 2 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 1563475383, 9781563475382, فرمت: PDF تعداد صفحه: 692 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: AIAA - American Institute Of Aeronautics & Astronautics

نام کتاب: Aircraft Maintenance And Repair نویسنده: Michael J Kroes, William A Watkins, Frank Delp, Ronald Sterkenburg, ویرایش: 7 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 736 حجم کتاب: 99 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Aircraft Propulsion Systems Technology And Design نویسنده: Gordon C. Oates, ویرایش: 1 سال انتشار: 1989 کد ISBN کتاب: 093040324X, 9780930403249, فرمت: PDF تعداد صفحه: 523 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: AIAA - American Institute Of Aeronautics & Astronautics

نام کتاب: Aircraft Engineering Principles نویسنده: Lloyd Dingle, Mike Tooley, ویرایش: 2 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 0080970842, 9780080970844, فرمت: PDF تعداد صفحه: 624 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge

نام کتاب: Aircraft Propulsion And Gas Turbine Engines نویسنده: Ahmed F El-Sayed, Ahmed F, El-Sayed, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 9781420008777, 1420008773, فرمت: PDF تعداد صفحه: 914 حجم کتاب: 54 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Aircraft - Design, Technology And Safety نویسنده: Parker, Collin, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9781634833578, 1634833570, 1634833368, 9781634833363, فرمت: PDF تعداد صفحه: 145 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Nova Science

نام کتاب: Aircraft Dynamic Stability And Response نویسنده: A. W. Babister, ویرایش: 1 سال انتشار: 1980 کد ISBN کتاب: 9780080247687, فرمت: PDF تعداد صفحه: 218 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pergamon Press

نام کتاب: Aircraft Control And Simulation - Dynamics, Controls Design, And Autonomous Systems نویسنده: Eric N. Johnson, Frank L. Lewis, Brian L Stevens, ویرایش: 3 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9781118870990, 1118870999, 9781119174882, 1119174880, 1118870980, 9781118870983, 9781118870976, فرمت: PDF تعداد صفحه: 768 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Blackwell

نام کتاب: Aircraft Dynamics - From Modeling To Simulation نویسنده: Marcello R. Napolitano, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 0470626674, 9780470626672, فرمت: PDF تعداد صفحه: 720 حجم کتاب: 100 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Aircraft Propulsion And Gas Turbine Engines نویسنده: Ahmed F El-Sayed, ویرایش: 2 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1466595167, 9781466595163, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1476 حجم کتاب: 110 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press