نام کتاب: 3D Printing And Cnc Fabrication With Sketchup نویسنده: Lydia Cline, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 0071842411, 9780071842419, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 224 حجم کتاب: 49 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Build Your Own Cnc Machine نویسنده: James Floyd Kelly, Patrick Hood-Daniel, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 9781430224891, 9781430224907, فرمت: PDF تعداد صفحه: 240 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Apress

نام کتاب: Cnc Programming Tutorials Examples G & M Codes نویسنده: Thanh Tran, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: B07KFK3R1R, فرمت: AZW3 تعداد صفحه: 372 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات:

نام کتاب: Cnc Trade Secrets - A Guide To Cnc Machine Shop Practices نویسنده: James A. Harvey, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 0831135026, فرمت: PDF تعداد صفحه: 161 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Industrial Press

نام کتاب: Cnc Robotics. Build Your Own Workshop Bot نویسنده: Geoff Williams, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 0071418288, فرمت: PDF تعداد صفحه: 321 حجم کتاب: 56 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: CNC Machining Technology - Volume II Cutting, Fluids And Workholding Technologies نویسنده: Graham T. Smith, ویرایش: 1 سال انتشار: 1993 کد ISBN کتاب: 9783540198291, 9781447120537, فرمت: PDF تعداد صفحه: 190 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: CNC Milling For Makers - Basics - Techniques - Applications نویسنده: Christian Rattat, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: B073S2VDTV, فرمت: AZW3 تعداد صفحه: 297 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Rocky Nook

نام کتاب: CNC Machining Technology - Volume I - Design, Development And Cim Strategies نویسنده: Graham T. Smith, ویرایش: 1 سال انتشار: 1993 کد ISBN کتاب: 9783540198284, 9781447120513, فرمت: PDF تعداد صفحه: 178 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Cnc Machining Technology نویسنده: Graham T. Smith, ویرایش: 1 سال انتشار: 1993 کد ISBN کتاب: 9783540195863, 9781447117483, 0387195866, فرمت: PDF تعداد صفحه: 443 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: CNC Programming Handbook نویسنده: Peter Smid, ویرایش: 2 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: 0831131586, 9780831131586, فرمت: PDF تعداد صفحه: 529 حجم کتاب: 144 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Industrial Press