نام کتاب: Abrasive Erosion & Corrosion Of Hydraulic Machinery نویسنده: C. G. Duan, V. Ia Karelin, ویرایش: 1 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: 1860943357, 9781860943355, فرمت: PDF تعداد صفحه: 425 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Imperial College Press

نام کتاب: Basics Of Hydraulic Systems نویسنده: Qin Zhang, Qin, Zhang, ویرایش: 2 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9781138484665, 1138484660, فرمت: PDF تعداد صفحه: 324 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Handbook Of Hydraulic Fluid Technology نویسنده: George E. Totten, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: 0824760220, 9780824760229, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1272 حجم کتاب: 104 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Hydraulic Control Systems نویسنده: Roger C. Fales, Noah D Manring, ویرایش: 2 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9781119416470, 1119416477, 9781119416487, 9781119416494, فرمت: PDF تعداد صفحه: 389 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Wiley

نام کتاب: Fluid Power Dynamics نویسنده: R. Keith Mobley President, Ceo Of Integrated Systems Inc., ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: 9780750671743, 0750671742, فرمت: PDF تعداد صفحه: 292 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Fluid Mechanics And Fluid Power - Contemporary Research نویسنده: Rajesh Srivastava, Arun K. Saha, Debopam Das, P. K. Panigrahi, K. Muralidhar, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9788132227434, 9788132227410, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1701 حجم کتاب: 71 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Fluid Mechanics And Hydraulic Machines نویسنده: Manush Kumar, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9789353433697, فرمت: PDF تعداد صفحه: 993 حجم کتاب: 42 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Hydraulic Control Of Machine Tools نویسنده: E. M. Khaimovich, ویرایش: 1 سال انتشار: 1965 کد ISBN کتاب: 9781483200668, فرمت: PDF تعداد صفحه: 579 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Hydraulic Machinery And Cavitation نویسنده: E. Cabrera, V. Espert, F. Martínez, ویرایش: 1 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: 9789401093873, 9789401093859, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1181 حجم کتاب: 109 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Hydraulic Machines نویسنده: K. Subramanya, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9781259006845, فرمت: PDF تعداد صفحه: 615 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill