نام کتاب: Manufacturing Technology - Volume 1 نویسنده: P. N. Rao, ویرایش: 5 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9353160502, 9789353160500, فرمت: PDF تعداد صفحه: 584 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Roll Forming Handbook نویسنده: George T. Halmos, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 9780824795634, 0824795636, فرمت: PDF تعداد صفحه: 583 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Injection Mold Design Engineering نویسنده: David O. Kazmer, ویرایش: 1 سال انتشار: 0 کد ISBN کتاب: 9783446412668, 9781569904176, 1569904170, فرمت: PDF تعداد صفحه: 431 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Hanser