نام کتاب: Beginning Robotics With Raspberry Pi And Arduino نویسنده: Black. Cicolani., Jeff Cicolani, Black., Cicolani., ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9781484234617, 9781484234624, 1484234618, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 380 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Apress

نام کتاب: Automation In Garment Manufacturing نویسنده: Rajkishore Nayak, Rajiv Padhye, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9780081011331, 0081011334, 9780081012116, 008101211X, فرمت: PDF تعداد صفحه: 428 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Woodhead Publishing

نام کتاب: Automation 2017 - Innovations In Automations, Robotics And Measurement Techniques نویسنده: Małgorzata Kaliczyńska, Roman Adam Szewczyk, Cezary Mariusz Zieliński, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9783319540412, 9783319540429, 3319540416, 3319540424, فرمت: PDF تعداد صفحه: 606 حجم کتاب: 85 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer

نام کتاب: Dynamics And Control Of Robotic Systems نویسنده: Pinhas Ben-Tzvi, Andrew Kurdila, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9781119524830, 1119524830, 9781119524908, 9781119524953, فرمت: PDF تعداد صفحه: 517 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Wiley

نام کتاب: Humanoid Robots - Modelling And Control نویسنده: Dragomir N. Nenchev, Atsushi Konno, Teppei Tsujita, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9780128045602, فرمت: PDF تعداد صفحه: 498 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Fundamentals Of Robotic Mechanical Systems نویسنده: Jorge Angeles, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 9781846281907, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 550 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: Human Inspired Dexterity In Robotic Manipulation نویسنده: Tetsuyou Watanabe, Kensuke Harada, Mitsunori Tada, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 0128133856, 9780128133859, فرمت: PDF تعداد صفحه: 218 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Informatics In Control, Automation And Robotics 14Th International Conference نویسنده: Oleg Gusikhin, Kurosh Madani, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9783030112912;9783030112929, فرمت: PDF تعداد صفحه: 812 حجم کتاب: 106 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: Introduction To Automata Theory, Formal Languages And Computation نویسنده: Shyamalendu Kandar, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 9788131793510, فرمت: PDF تعداد صفحه: 656 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Japanese Foreign Direct Investment And The East Asian Industrial System Case Studies From The Automobile And Electronics Industries نویسنده: Haruo Horaguchi, Koichi Shimokawa, ویرایش: 1 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: 9784431669920, 9784431669906, فرمت: PDF تعداد صفحه: 363 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer