نام کتاب: Advances In Fluid Mechanics And Turbomachinery نویسنده: Egon Krause, Matthias Meinke, Professor Dr. Hans J. Rath, Dr.-Ing. Christoph Egbers, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: 9783642721595, 9783642721571, فرمت: PDF تعداد صفحه: 181 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Aerothermodynamics Of Turbomachinery - Analysis And Design نویسنده: Professor Naixing Chen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9780470825006, 9780470825020, فرمت: PDF تعداد صفحه: 461 حجم کتاب: 68 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Developments In Turbomachinery Flow Forward Curved Centrifugal Fans نویسنده: Abdus Samad, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9781782421924, 1782421920, 9781782421931, فرمت: PDF تعداد صفحه: 155 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Woodhead Publishing

نام کتاب: Handbook Of Turbomachinery نویسنده: Earl Logan Jr., ویرایش: 2 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 9780824709952, 0824709950, فرمت: PDF تعداد صفحه: 905 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Marcel Dekker

نام کتاب: Handbook Of Turbomachinery نویسنده: Earl Logan Jr., ویرایش: 1 سال انتشار: 1994 کد ISBN کتاب: 9780824792633, 0824792637, فرمت: RAR تعداد صفحه: 488 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Fundamentals Of Turbomachines نویسنده: Erik Dick, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 583 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: Fluid Dynamics And Heat Transfer Of Turbomachinery نویسنده: Budugur Lakshminarayana, ویرایش: 1 سال انتشار: 1995 کد ISBN کتاب: 0471855464, 9780471855460, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 848 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Fluid Mechanics And Thermodynamics Of Turbomachinery نویسنده: S L Dixon, ویرایش: 4 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: 9780750670593, 0750670592, فرمت: PDF تعداد صفحه: 353 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Fluid Mechanics And Thermodynamics Of Turbomachinery نویسنده: S L Dixon, Cesare Hall, ویرایش: 6 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 1856177939, 9781856177931, فرمت: PDF تعداد صفحه: 477 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Hermetic Pumps - The Latest Innovations And Industrial Applications Of Sealless Pumps. نویسنده: Robert Neumaier, ویرایش: 1 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: 0884158012, 9780884158011, فرمت: PDF تعداد صفحه: 593 حجم کتاب: 152 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Gulf Professional Publishing