کتاب پزشکی

نام کتاب: The Immune System نویسنده: P Parham, Charles Janeway, ویرایش: 3 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 9780815341468, 0815341466, فرمت: PDF تعداد صفحه: 611 حجم کتاب: 93 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Garland Science

نام کتاب: Biology Of Spiders نویسنده: Rainer F. Foelix, ویرایش: 2 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: 0195095936, 9780195095937, فرمت: PDF تعداد صفحه: 336 حجم کتاب: 32 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Oxford University Press

نام کتاب: Exotic Fruits Reference Guide نویسنده: Sueli Rodrigues, Ebenezer De Oliveira Silva, Edy Sousa De Brito, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 0128031530, 9780128031537, فرمت: PDF تعداد صفحه: 488 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Principles Of Hearing Aid Audiology نویسنده: Maryanne Tate Maltby, ویرایش: 2 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: 1861562578, فرمت: PDF تعداد صفحه: 350 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Blandy’S Urology نویسنده: Omar M. Aboumarzouk, ویرایش: 3 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9781118863374, فرمت: PDF تعداد صفحه: 850 حجم کتاب: 35 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Blackwell

نام کتاب: Advances In Geriatric Dermatology نویسنده: Anne Lynn S. Chang, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9783319183800, 331918380X, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 109 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Acquired Brain Injury - An Integrative Neuro-Rehabilitation Approach نویسنده: Jean Elbaum, Deborah Benson, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 9780387375755, 0387375759, فرمت: PDF تعداد صفحه: 298 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Algebraic And Combinatorial Computational Biology نویسنده: Raina Robeva, Matthew Macauley, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9780128140666, فرمت: PDF تعداد صفحه: 434 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press

نام کتاب: Guide To The Canadian Family Medicine Examination نویسنده: Megan Dash, Angela Arnold, ویرایش: 2 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1259861864, 9781259861864, فرمت: PDF تعداد صفحه: 336 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Anesthesiology Critical Care Board Review نویسنده: George Williams, Navneet Grewal, Marc Popovich, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9780190908065, فرمت: PDF تعداد صفحه: 217 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press