نام کتاب: Atlas Of Diagnostically Challenging Melanocytic Neoplasms نویسنده: Caterina Longo, Giuseppe Argenziano, Aimilios Lallas, Elvira Moscarella, Simonetta Piana, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9783319486536, 3319486535, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 145 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Blood Results In Clinical Practice - A Practical Guide To Interpreting Blood Test Results نویسنده: Graham Basten, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: 9780375802492, 0375802495, فرمت: PDF تعداد صفحه: 118 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Random House

نام کتاب: Blood, Electrolytes, And Intravenous Infusions Subcourse Md 0564 نویسنده: Us Army Medical Department, ویرایش: 100 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 78 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Us Army Medical Department

نام کتاب: Diagnostic Pathology Of Hematopoietic Disorders Of Spleen And Liver نویسنده: Ling Zhang, Haipeng Shao, Serhan Alkan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9783030377083, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 375 حجم کتاب: 590 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Coagulation Disorders - کیفیت کتاب In Laboratory Diagnosis نویسنده: Michael Laposata, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 1933864826, 9781933864822, فرمت: PDF تعداد صفحه: 161 حجم کتاب: 0 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Demos Medical Publishing

نام کتاب: Clinical Laboratory Hematology. نویسنده: Mckenzie, Shirlyn B., ویرایش: 2 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 9781292027944, 1292027940, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1097 حجم کتاب: 88 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Clinical Laboratory Hematology نویسنده: Lynne Williams, Shirlyn B. Mckenzie Ph.D. Cls Nca, ویرایش: 3 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 0133076016, 9780133076011, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1032 حجم کتاب: 66 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Clinical Hematology Atlas نویسنده: Bernadette F. Rodak, Jacqueline H. Carr, ویرایش: 5 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 0323322492, 9780323322492, فرمت: PDF تعداد صفحه: 296 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Haemoglobinopathy Diagnosis نویسنده: Barbara J. Bain, ویرایش: 3 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1119579953, 9781119579953, فرمت: PDF تعداد صفحه: 368 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Blackwell

نام کتاب: Hematopoietic Cell Transplantation For Malignant Conditions, 1E نویسنده: Qaiser Bashir Md, Mehdi Hamadani, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 0323568025, 9780323568029, فرمت: PDF تعداد صفحه: 438 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier