نام کتاب: The Manual Of Dermatology نویسنده: Jennifer Cafardi, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 1461409373, 9781461409373, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 588 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: The Male Patient In Aesthetic Medicine نویسنده: Mauricio De Maio, Berthold Rzany, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 3540790454, 9783540790457, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 239 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: The Inflammatory Myopathies نویسنده: Lawrence J. Kagen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 1603278281, 9781603278287, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 342 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Humana Press

نام کتاب: The Etiology Of Atopic Dermatitis نویسنده: Herbert B. Allen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 9781447165453, 1447165454, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 117 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: The Essentials Of Psychodermatology نویسنده: Mohammad Jafferany, Arsh Patel, Bárbara Roque Ferreira, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9783030455811, 9783030455828, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 140 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Angiogenesis-Based Dermatology نویسنده: Jack L. Arbiser, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9781447173144, 2017933481, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 176 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Advances In Transplant Dermatology - Clinical And Practical Implications نویسنده: Fiona Zwald, Marc D. Brown, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9783319124452, 3319124455, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 117 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: 3D Histology Evaluation Of Dermatologic Surgery نویسنده: Helmut Breuninger, Patrick Adam, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 1447144376, 9781447144373, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 133 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Advances In Integrative Dermatology نویسنده: Katlein França, Torello Lotti, Katlein Franca, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9781119476047, 1119476046, فرمت: PDF تعداد صفحه: 552 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Wiley

نام کتاب: Aesthetic Facial Anatomy Essentials For Injections نویسنده: Ali Pirayesh, Dario Bertossi, Izolda Heydenrych, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1138505714, 9781138505711, فرمت: PDF تعداد صفحه: 257 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press