خرید اشتراک از داربوک

با خرید اشتراک از داربوک می‌توانید تا ۷۰ درصد در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید. اشتراک‌های ما به صورت روزانه و هفتگی است و با خرید آن می‌توانید به صورت روزانه تعداد معینی کتاب را دانلود کنید. زمان آغاز اشتراک بلافاصله پس از خرید آن است. به عنوان مثال برای اشتراک‌های روزانه دقیقاً پس از ۲۴ ساعت از خرید اشتراک، مهلت آن به پایان می‌رسد. در انتخاب نوع اشتراک (اشتراک‌های یک روزه، یک هفته‌ای محدود و یک هفته نامحدود) دقت نمایید. در صورت اشتباه در انتخاب نوع اشتراک، وجه شما به هیچ عنوان برگشت داده نخواهد شد، یا سرویس شما تغییر داده نخواهد شد.